Özel MEMORIAL Hastanesi küvöz içlerine koymak üzere ACTION Küvöz Pedlerinden siprariş etmiştir.